Köksrenovering - Vad innebär totalentreprenad?

En skiss på ett kök

Att renovera sitt kök är dyrt och tidskrävande. Det krävs många olika kompetenser för att utföra arbetet såsom snickare, målare, elektriker och vvs-montörer. Väljer man totalentreprenad för sin köksrenovering innebär det att ett företag agerar arbetsledare och bl.a planerar in när de olika momenten ska utföras. Dessa moment innefattar allt från rivning av det gamla köket till installation av vitvarorna i det nya köket. En kostnad för köksrenovering blir troligtvis dyrare med totalentreprenad men jobbet blir utfört snabbt och av kompetenta yrkesmän. Kontakta oss på Totalentreprenad Stockholm för att få hjälp med ditt drömkök.

Att renovera med totalentreprenad är tidseffektivt

För många är köket det viktigaste rummet i bostaden. Det är en naturlig samlingspunkt för familj och vänner där man lagar mat och äter tillsammans. Genom att använda sig av totalentreprenad planeras de olika arbetsmomenten in mer tidseffektivt, material beställs enligt behov osv. Det innebär att arbetet kan flyta på smidigt utan en massa onödiga väntetider. En extra kostnad för köksrenovering med totalentreprenad uppvägs av att snabbare kunna använda köket igen.